Pobyt długoterminowy

Oferta przeznaczona jest dla osób wymagających opieki pielęgniarskiej, lekarskiej i rehabilitacji.

W ramach pobytu zapewniamy badania lekarskie, całodobową opiekę pielęgniarską, rehabilitację w dwóch sesjach dziennych oraz terapię zajęciową.

Pobyty długoterminowe dotyczą pacjentów samodzielnych w czynnościach życia codziennego.

Miesięczny koszt pobytu z rehabilitacją– 4000zł / bez rehabilitacji – 3300 zł

 

Oferujemy rehabilitację w różnych schorzeniach:

Rehabilitacja neurologiczna:

- udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu

- uszkodzenie rdzenia kręgowego

- uraz czaszkowo – mózgowy

- Choroba Parkinsona

-Stwardnienie Rozsiane

Rehabilitacja urazowo ortopedyczna:

- po zabiegach ortopedycznych

- po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego

- stany po złamaniach, skręceniach, uszkodzeniach narządu ruchu

- zespoły bólowe kręgosłupa

- zmiany zwyrodnieniowe stawów

Rehabilitacja dla pacjentek po mastektomii.